Hopp til innhold

Tilbake til arkivet

General Eirik Kristoffersen, forsvarssjef NR. 2 JUNI 2024

Sterkere sammen

NATO fyller 75 år i år. Norge har vært medlem av den sterkeste og mest vellykkede militære alliansen siden starten i 1949. NATO er i dag sterkere enn noen gang. 12 land har blitt til 32 og siden 2014 har alle økt sine investeringer i forsvar. Finsk og svensk NATO medlemskap har styrket NATO ytterligere.

Tema: NATO LUFTMAKT 75 ÅR
Lesetid: 3 min

Våre naboer bidrar til et sterkere NATO, et sterkere Norden i rammen av NATO og bedre sikkerhet for Norge. I møte med en mer usikker og urolig tid står vi allierte sammen for å møte utfordringer. De nordiske landene har kommet langt i å integrere vår luftmakt og de siste årene har de nordiske luftforsvar tatt samarbeidet videre. Med investeringene i nye kampfly og mer luftvern vil de nordiske landene til sammen ha en betydelig kapasitet som bidrar til å sikre våre nærområder. Det pågår for tiden diskusjoner i NATO om hvordan en skal lede luftmakt i den nordre delen av alliansens område. Et alternativ er å opprette en felles luftkommando i Norge for NATOs nordlige flanke. Avgjørelsene er ikke tatt, men uavhengig av fremtidig løsning fortsetter vi i Norden å integrere luftmakten i rammen av NATO. 

NATOs integrerte luftforsvar

Vårt NATO-medlemskap er helt grunnleggende for et troverdig forsvar av landet vårt. Vi er en del av det som kalles NATOs integrerte luftforsvar. Hver eneste dag, året rundt. Vi utøver kontroll og varsling og vi har kampfly på høy beredskap. Vi har lang erfaring med å operere som en del av NATO og under alliansens kommando. Disse verdifulle erfaringene deler vi med våre finske og svenske kolleger. Vi har over mange år drevet øving og trening med kampfly på tvers av landegrensene i nord, også før Sverige og Finland søkte NATO medlemskap. Nå kan vi ta samarbeidet og erfaringsutvekslingen videre. Vi lærer av hverandre og vi ser muligheter fremfor begrensninger, som vi fikk demonstrert når en norsk F-35 landet og tok av på en vei i Finland.

Felles løsninger og standardisering gjør integreringen av luftmakt enklere. Norge er langt fremme i utviklingen av våre femte generasjonskapasiteter og sammen med nære allierte tar vi utviklingen videre.

Situasjonsforståelse i NATO

Norge skal ta sin del av ansvaret for situasjonsforståelsen i NATO. I våre nærområder er det viktig at Norge har kapasitet til å overvåke de store havområdene våre. Vi patruljerer jevnlig med P-8 maritime overvåkningsfly i nord for å vedlikeholde et godt situasjonsbilde for Norge og NATO. Vi har et ansvar for å bidra til god oversikt over russiske militære kapasiteter og bevegelser i våre omgivelser. Derfor er det betryggende både at våre P-8 fly leverer jevnt og godt, og at vi utvider vår evne til overvåkning. Satsingen i romdomenet på satellitter for overvåkning og kommunikasjon i nord er et eksempel på bedret evne. Ett annet eksempel er en større satsning på droner. 

Integrerte operasjoner

Jevnlig og konkret samarbeid mellom NATO-land styrker alliansen. F-35 familien blir stadig større. Flere av våre nærmeste allierte har eller skal anskaffe P-8 maritime overvåkningsfly. Felles løsninger og standardisering gjør integreringen av luftmakt enklere. Norge er langt fremme i utviklingen av våre femte generasjonskapasiteter og sammen med nære allierte tar vi utviklingen videre. Vi opererer og forbedrer oss kontinuerlig. Vi har også kommet langt i å samvirke og integrere luftmakten i fellesoperasjoner med hele Forsvaret. Når amerikanske strategiske bombefly flyr tokt i våre nærområder bruker vi anledningen til å utvikle et tett samvirke med alle forsvarsgrener. Gjennom fellesøvelser med land- og sjøstridskrefter utnytter vi luftmakten enda bedre.

Investeringer i sterkere luftmakt

Sammen er vi sterkere. Det viser vi hver dag gjennom NATOs integrerte luftforsvar, gjennom øvelser, trening og operasjoner innenfor rammen av alliansen. NATO er en sprek 75-åring vi har vist at alliansen står sterkt, ikke minst i vår støtte til Ukraina. Sverige og Finlands inntreden i NATO er en styrke for alliansen og for Norges sikkerhet. Norge skal fortsette å utvikle vårt forsvar og bidra til vår del av vår felles sikkerhet. Sentralt i denne utviklingen står investeringer i en enda sterkere luftmakt. 

NATO LUFTMAKT 75 år

annonse